Služby a produkty pre oblasť NN, VN

Elektroinštalačné práce


 • pripojenie rôznych elektrospotrebičov, zásuviek, vypínačov, elektro pohonov,
 • opravy a údržba elektrických rozvodov
 • montáž elektroinštalácie pre rodinné domy, byty pre priemyselné stavby
 • kompletné zapájanie rozvádzačov
 • výmena ističov a poistiek
 • výmena elektrických rozvodov v byte, rodinnom dome, chate, chalupách
 • montáž káblových trás a nosných káblových systémov
 • inštalácia štruktúrovanej kabeláže, NN a VN kabeláže

Údržba a kontrola stavu zariadení a siete


 • preverovanie bezpečnosti siete a zariadení
 • kontrola a údržba funkčnosti prvkov elektrickej siete
 • dokumentácia elektrických zariadení odpovedajúca skutočnému stavu
 • správne označenie zariadení elektrickej siete


Elektrický projektový inžiniering


 • realizačná dokumentácia
 • dokumentácia skutkového stavu
 • zákaznícke riešenia
 • projektovanie v systéme EPLAN
 • koordinácia projektov a výstavby

Projektové riadenie 


V rámci riadenia projektov uplatňujeme špecifický prístup, ktorý vychádza z viacerých medzinárodných štandardov a skúsenosti.


Výroba rozvádzačov


Elektrické rozvádzače vyrábame na mieru podľa presnej špecifikácie zákazníka a podľa dodanej dokumentácie.

Všetky nejasnosti a zistené nedostatky konzultujeme bezodkladne so zákazníkom ešte pred dodaním samotného rozvádzača, čím skracujeme čas dodania a preventívne sa snažíme vyriešiť nedostatky aby sme priniesli zákazníkom pridanú hodnotu.

Nákup a logistika elektroinštalačného materiálu


 • predaj a dodanie elektroinštalačného materiálu
 • zabezpečenie dopravy a vykládky materiálu na mieste dodania
 • dodanie všetkých potrebných formulárov - CE certifikáty, manuály, ATESTY,...

Odborné skúšky a prehliadky


Naša spoločnosť zabezpečuje a vykonáva komplexné služby odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) vyhradených technických zariadení elektrických a revízie pracovného náradia.